Hyvinvointipalvelut Sotungin lukiossa

Opiskelijan hyvinvointipalveluita koordinoi yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), johon kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, erityisopettaja, ryhmänohjaajien edustaja sekä opiskelijakunnan edustajat. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tärkeimpänä tavoitteena on ennaltaehkäisevä toiminta. Koko henkilökunta tukee opiskelijan hyvinvointia ja niin opiskelija kuin huoltaja voivat olla yhteydessä henkilökuntaamme. 

Kuraattori 

Kuraattori auttaa ja tukee esimerkiksi koti-, koulu- tai ihmissuhdepulmissa, jos kokee kiusaamista tai päihteidenkäyttö huolestuttaa. Myös itsenäistymiseen, asumiseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa on mahdollista kääntyä kuraattorin puoleen. 

Opiskeluhuollon psykologi 

Psykologin kanssa voi tulla keskustelemaan matalalla kynnyksellä luottamuksellisesti. Psykologille voi varata ajan esimerkiksi mielialaan tai muuhun psyykkiseen hyvinvointiin, opiskeluun tai ihmissuhteisiin liittyvissä pulmissa. 

Terveydenhoitaja 

Terveydenhoitaja tapaa opiskelijat terveystarkastuksen merkeissä 1. ja 2. vuosiluokalla sekä tarpeen mukaan muina aikoina. Lääkärin terveystarkastus on pääsääntöisesti 2. vuosiluokalla.  

Erityisopetus 

Erityisopetukseen kuuluu LUKI-vaikeuksien testaaminen ja kuntoutus sekä opiskelijoiden tukeminen erilaisissa oppimisvaikeuksissa oppiaineesta riippumatta. Ota erityisopettajaan yhteyttä, jos sinulla on oppimiseen liittyviä ongelmia. Erityisopettaja tekee yksilötestejä ja kirjoittaa lukilausuntoja, jos opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä tai anoo arvosanan korotusta lukivaikeuden vuoksi ylioppilaskirjoituksiin.