Tietoa, tunnetta ja toimintaa Sotungissa!

S‍otungin lukiossa voit opiskella monipuolisesti ja tavoitteellisesti: voit painottaa opintojasi matemaattis-luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden näkökulmasta. Taito- ja taideaineet (kuvataide, musiikki ja liikunta) rytmittävät opintojasi toiminnallisesti. Erilaiset ylioppilastutkinnon aineyhdistelmät vievät sinua kohti lukion jälkeisiä opintoja. Opinto-ohjaajat ja aineenopettajat auttavat sinua tutustumaan lukion oppiaineiden tarjoamiin jatko-opintovaihtoehtoihin. 

Tervetuloa opiskelemaan Sotungin lukion yleislinjalle! 

Kansainvälisyyttä, urheiluvalmennusta ja etäopetusta  

Sotungin lukion vahvoja osaamisalueita ovat kansainvälisyys, urheiluvalmennus ja etälukio-opetus. 

Kansainvälistä osaamistasi kehität vierailuilla, eri aineiden projekteissa ulkomailla sekä osallistumalla kansainvälisten vieraiden ohjelmaan Suomessa. 

Sotungin etälukio on etäopiskelun edelläkävijä Suomessa. Opettajamme kehittävät jatkuvasti opiskelutapoja monipuolisemmiksi. Oppimisen arviointi on monipuolista ja kannustavaa. 

Urheiluvalmennus on tarkoitettu säännöllisesti ja tavoitteellisesti mitä tahansa urheilulajia harrastavalle opiskelijalle. Valmennusta voi valita jokaiseen periodiin. Ammattivalmentajien ohjaus ja urheiluvalmennus tarjoavat hyvän mahdollisuuden yhdistää opiskelu ja harjoittelu saumattomaksi kokonaisuudeksi. Myös yleislinjan kautta sisään päässeet voivat valita urheiluvalmennusta. 

Lisätietoja hakemisesta ja urheilulinjasta: urheilukoordinaattori Esa Partanen, sähköposti: esa.partanen@vantaa.fi, p. 0400 633 865. 

www.etalukio.fi www.sotunki.fi 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

Sotungin lukion perusta on hyvä yhteistyö kodin ja koulun kanssa. Teemme yhteistyötä pääkaupunkiseudun urheiluakatemia URHEA:n, lajiliittojen, pääkaupunkiseudun urheiluseurojen ja erilaisten yhteisöjen kanssa. 

Sotungin lukioteatteri tekee aktiivista yhteistyötä peruskoulujen kanssa ja eri oppiaineet monin tavoin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. 

Työelämäyhteistyö näkyy oppitunneilla vierailijoina ja tutustumiskäynneillä eri työpaikkoihin ja yrityksiin. 

Sotungin lukiossa tehdään aktiivista kansainvälistä yhteistyötä ystävä- ja yhteistyöprojektikoulujen kanssa. 

Sijainti 

‍Sotungin lukio sijaitsee Sipoonkorven kansallispuiston ja Hakunilan urheilupuiston vieressä. Urheilupuisto tarjoaa loistavat mahdollisuudet monipuoliseen liikkumiseen muun muassa hiihtolatujen, lenkkipolkujen, tekonurmikentän sekä uimahallin muodossa. 

Sotunki on alueena valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. Sotungin kylän rakennukset, tiestö ja purolaakson viljelykset muodostavat rikkaan kulttuurimaiseman.