Ylioppilastutkinnon arvostelu Sotungin lukiossa

Ylioppilastutkinnon kokeet arvostellaan arvosanoilla (korkeimmasta alimpaan): 

 • laudatur (L) 

 • eximia cum laude approbatur (E) 

 • magna cum laude approbatur (M) 

 • cum laude approbatur (C) 

 • lubenter approbatur (B) 

 • approbatur (A) 

 • improbatur (I) 

Lukion omat opettajat suorittavat kaikkien ylioppilaskokeiden alustavan arvostelun. Ylioppilastutkintolautakunnan sensorit arvostelevat kaikki suoritukset uudelleen ja antavat niistä pistemäärän kussakin ainejaoksessa yhteisesti päätettyjen arvostelukriteerien mukaisesti. Arvosanojen pisterajat lautakunta päättää sitten, kun arvostelutyö on saatu päätökseen, jokaisella tutkintokerralla erikseen. 

Kompensaatio 

Kompensaatio tarkoittaa sitä, että kokelaalla voi olla mahdollisuus valmistua ylioppilaaksi, vaikka hän ei saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin tutkintoon vaadittavasta kokeesta. Kompensaatiossa otetaan huomioon muiden ylioppilastutkintotodistukseen tulevien kokeiden arvosanat. Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa otetaan huomioon vain tutkintoon vaadittavissa kokeissa saadut hyväksytyt arvosanat. 

Jos kokelas on suorittanut tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta yhden kokeen hylätyllä arvosanalla ja neljä hyväksytyllä arvosanalla, hän saa näistä neljästä kokeesta kompensaatiopisteitä arvosanojen perusteella seuraavasti: laudatur 7, eximia cumlaude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, ja 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan. Jos kokelas on suorittanut enemmän kuin viisi koetta, hänelle otetaan kompensaatiopisteiden laskemisessa huomioon tutkintoon vaadittavista kokeista ne neljä koetta, jotka tuottavat korkeimman kompensaatiopistesumman. 

Kompensaatio syksyllä 2021 tai aiemmin aloitetuissa tutkinnoissa 

Jos kokelas saa hylätyn yhdessä pakollisessa kokeessa, hän voi saada kuitenkin ylioppilastutkintotodistuksen kompensaation avulla. Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+ tai i tai i- tai i=. Kokelaan kustakin hyväksytystä pakollisesta ja ylimääräisestä kokeesta (myös kaikista reaaliaineen kokeista) saamastaan arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti: 

 • laudatur 7 

 • eximia 6 

 • magna 5 

 • cum laude 4 

 • lubenter 3 

 • approbatur 2 

Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, ja kompensaatioon tarvitaan pisteitä seuraavasti: 

 • i + 12 kompensaatiopistettä 

 • i 14 kompensaatiopistettä 

 • i – 16 kompensaatiopistettä 

 • i = 18 kompensaatiopistettä 

Kompensaatiossa otetaan huomioon vain tutkintotodistukseen kuuluvat arvosanat, joten tutkintoa täydentämällä ei voi kompensoida hylättyä koetta. 

Tarkistusarvostelu 

Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla. Kokeiden arvostelua koskevaan lautakunnan päätökseen saa hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Kirjallinen hakemus tulee jättää lukion rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut mahdollista saada arvostelun tulos tietoonsa. Opetusministeriö vahvistaa maksun, joka peritään tarkistusarvostelun suorittamisesta. Lisätietoa tarkistusarvostelusta ja -maksusta löytyy YTL:n sivuilta.