Ylioppilastutkinnon arvostelu Sotungin lukiossa

Ylioppilastutkinnon kokeet arvostellaan arvosanoilla (korkeimmasta alimpaan): 

 • laudatur (L) 

 • eximia cum laude approbatur (E) 

 • magna cum laude approbatur (M) 

 • cum laude approbatur (C) 

 • lubenter approbatur (B) 

 • approbatur (A) 

 • improbatur (I) 

Lukion omat opettajat suorittavat kaikkien ylioppilaskokeiden alustavan arvostelun. Ylioppilastutkintolautakunnan sensorit arvostelevat kaikki suoritukset uudelleen ja antavat niistä pistemäärän kussakin ainejaoksessa yhteisesti päätettyjen arvostelukriteerien mukaisesti. Arvosanojen pisterajat lautakunta päättää sitten, kun arvostelutyö on saatu päätökseen, jokaisella tutkintokerralla erikseen. 

Kompensaatio 

Kompensaatio tarkoittaa sitä, että kokelaalla voi olla mahdollisuus valmistua ylioppilaaksi, vaikka hän ei saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin tutkintoon vaadittavasta kokeesta. Kompensaatiossa otetaan huomioon muiden ylioppilastutkintotodistukseen tulevien kokeiden arvosanat. Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa otetaan huomioon vain tutkintoon vaadittavissa kokeissa saadut hyväksytyt arvosanat. 

Jos kokelas on suorittanut tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta yhden kokeen hylätyllä arvosanalla ja neljä hyväksytyllä arvosanalla, hän saa näistä neljästä kokeesta kompensaatiopisteitä arvosanojen perusteella seuraavasti: laudatur 7, eximia cumlaude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, ja 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan. Jos kokelas on suorittanut enemmän kuin viisi koetta, hänelle otetaan kompensaatiopisteiden laskemisessa huomioon tutkintoon vaadittavista kokeista ne neljä koetta, jotka tuottavat korkeimman kompensaatiopistesumman. 

Kompensaatio syksyllä 2021 tai aiemmin aloitetuissa tutkinnoissa 

Jos kokelas saa hylätyn yhdessä pakollisessa kokeessa, hän voi saada kuitenkin ylioppilastutkintotodistuksen kompensaation avulla. Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+ tai i tai i- tai i=. Kokelaan kustakin hyväksytystä pakollisesta ja ylimääräisestä kokeesta (myös kaikista reaaliaineen kokeista) saamastaan arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti: 

 • laudatur 7 

 • eximia 6 

 • magna 5 

 • cum laude 4 

 • lubenter 3 

 • approbatur 2 

Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, ja kompensaatioon tarvitaan pisteitä seuraavasti: 

 • i + 12 kompensaatiopistettä 

 • i 14 kompensaatiopistettä 

 • i – 16 kompensaatiopistettä 

 • i = 18 kompensaatiopistettä 

Kompensaatiossa otetaan huomioon vain tutkintotodistukseen kuuluvat arvosanat, joten tutkintoa täydentämällä ei voi kompensoida hylättyä koetta. 

Oikaisuvaatimus 

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia lautakunnalta oikaisua. Oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa 50 euroa. Maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa. Voit lukea tarkemmin oikaisuvaatimuksen tekemisestä YTL:n sivuilta.