Hae Sotungin lukion yleislinjalle!

Tarjoamme Sotungissa hyvää perusopetusta sekä laajan syventävien ja soveltavien kurssien valikoiman. Päivälukion lisäksi koulussamme toimii etälukio, joka antaa mahdollisuuden tehdä osan lukiokursseista virtuaalisesti, aikaan ja paikkaan sitomattomana opiskeluna. Sotungin lukion painopistealueita ovat etälukion lisäksi kansainvälisyys sekä urheiluvalmennus ja liikunta. 

Pääset mukaan kansainväliseen toimintaan osallistumalla kielten kulttuurimatkakursseille sekä ottamalla osaa eri oppiaineiden kansainvälisiin projekteihin. Sotungin lukiossa vierailee vuosittain lukuisia kansainvälisiä vierailijoita (katso lisää kotisivujen "Kansainvälisyys"-kohdasta). 

Aineenopettajat , ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat huolehtivat siitä, että sinulla on riittävä opiskelun tuki koko lukioajan. Voit aina tavata opinto-ohjaajan henkilökohtaisesti, kun mietit opintosuunnitelmaasi, jatko-opintojasi tai ylipäätään elämäsi suuntia. 

Opiskelijan hyvinvoinnin tukena on myös yhteisöllinen hyvinvointiryhmä , johon kuuluvat opojen ja rehtorin lisäksi erityisen tuen yhdysopettaja, erityisopettaja, lukiopsykologi, terveydenhoitaja ja kuraattori. He tukevat sinua, jos tarvitset apua. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran jaksossa. 

Aktiivinen oppilaskuntamme tai teatterimme tarjoavat hyviä vaikuttamisen tai itseilmaisun kanavia kaikille opiskelijoille.