Sotungin lukion kansainvälisyysprojektit

Sotungin lukio on aktiivinen kansainvälinen toimija, joka ottaa osaa kansainvälisiin projekteihin ja kuuluu erilaisiin kansainvälisiin verkostoihin. Tavoitteena on kartuttaa kaikkien opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja kannustaa heitä syventämään kulttuurien tuntemusta ja avartamaan maailmankuvaansa. Sotungin lukio haluaa tarjota mahdollisimman monelle opiskelijalle mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan heidän taustastaan riippumatta.

Kansainvälisyys on mukana Sotungin lukion toiminnassa projektien, vaihto-ohjelmien, kulttuurikurssien, tapahtumien, vierailujen ja vaihto-opiskelijoiden kautta sekä oppituntien sisällöissä. Tarjolla on vuosittain erilaisia kansainvälisyysprojekteja, kulttuurimatkoja ja vaihto-opiskelujaksoja eurooppalaisissa kouluissa. Näihin osallistumalla saa suoritettua koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja Kansainvälisyys-oppiaineen alla.

Sotungin lukion kansainvälinen toiminta on laatuvarmistettua

Sotungin lukiolle on myönnetty Erasmus+ -akkreditointi, eli laatuvarmistettu Erasmus+ -jäsenyys vuosiksi 2021-2027. Se takaa koululle mahdollisuuden hakea kevennetyllä menetelmällä erilaisia Erasmus+ -projekteja ja rahallista tukea eri liikkuvuuksiin. Akkreditointia varten lukiolle on laadittu Erasmus+ -suunnitelma, missä kytketään opiskelija- ja opettajaliikkuvuudet yhteen koulun kehittämistyön kanssa. Tutustu lähemmin lukion kansainväliseen toimintaan Sotunki maailmalla blogissa.

     

    Kansainvälisiä hankkeita, joissa olemme olleet mukana