Lukio-opiskelu Sotungin lukiossa

Lukion oppimäärä, lops21

Lukion oppimäärä käsittää vähintään 150 opintopistettä. Opintoja on kolmen tyyppisiä: valtakunnallisia pakollisia ja valinnaisia sekä koulukohtaisia valinnaisia. Saavutat lukion oppimäärän suorittamalla:  

• pakollisia 94 (lyhyt matematiikka) tai 102 (pitkä matematiikka),  
• valtakunnallisia valinnaisia vähintään 20  
• Lisäksi valtakunnallisia tai koulukohtaisia valinnaisia sen verran, että opintopisteitä on kertyy vähintään 150 

Lukion oppimäärä, lops16 (neloset)  

Lukion oppimäärä käsittää vähintään 75 kurssia. Kursseja on kolmen tyyppisiä: pakollisia, syventäviä ja koulukohtaisia soveltavia. Saavutat lukion oppimäärän suorittamalla:  

• pakollisia kursseja 47 (lyhyt matematiikka) tai 51 (pitkä matematiikka),  
• syventäviä kursseja vähintään 10 sekä  
• Lisäksi syventäviä ja/tai soveltavia kursseja sen verran, että kursseja kertyy vähintään 75 

Opinto-ohjelmaasi sisältyy pakollisina opintoina yksi vieras kieli (yleensä englanti) ja toinen kotimainen kieli (eli ruotsi). Englantia opiskellaan Sotungissa laajan eli A-tason mukaan, ruotsista voit valita ns. keskipitkän (B-ruotsi) tai pitkän oppimäärän (A-ruotsi). Jos et ole peruskoulussa opiskellut ruotsin kieltä, voit anoa rehtorilta vapautuksen sen opiskelusta myös lukiossa. Matematiikasta valitaan joko lyhyt tai pitkä oppimäärä. Uskonto ja elämänkatsomustieto ovat vaihtoehtoisia kirkkoon kuulumattomille. Jos kuulut kirkkoon, et voi valita elämänkatsomustietoa. Taideaineita suoritat sekä musiikissa että kuvataiteessa vähintään kaksi opintopistettä  / yhden pakollisen kurssin. Toiset kaksi opintopistettä / kurssin valitset jommastakummasta oppiaineesta. 

Luokaton ja jaksomuotoinen lukio 

Lukio on mitoitettu kolmen vuoden täysipäiväistä opiskelua varten, mutta luokattomuus mahdollistaa opintojen nopeuttamisen tai hidastamisen niin, että opiskeluajaksi muodostuu 2,5 – 4 vuotta. Tavallisin suoritusvauhti on kolme vuotta, jolloin vuosittain suoritat opintoja:  

• ensimmäisenä vuonna 60 opintopistettä / 30 kurssia  
• toisena vuonna 60 op / 30   
• kolmantena vuonna 30 op / 15 (opiskelua periodeissa 1 - 3)  

Mikäli poikkeat kolmen vuoden opintosuunnitelmasta, siitä tehdään erillinen kirjallinen sopimus yhdessä huoltajiesi kanssa. Kysy lisää omalta opinto-ohjaajaltasi. Kilpaurheilu, laaja opinto-ohjelma tai oppimisvaikeudet voivat olla perusteena opintoajan pidentämiselle. Jokaisessa jaksossa on opiskeltava vähintään neljä kurssia / kahdeksan opintopistettä.  

Sotungin lukion uudet opiskelijat saavat syksyllä 1. periodin lukujärjestyksen valmiiksi laadittuna. Loppuvuoden lukujärjestys ja alustava YO-kirjoitussuunnitelma laaditaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa opinto-ohjauksen tunneilla. Ryhmänohjaajasi ja opinto-ohjaaja seuraavat opintojesi etenemistä. Heiltä saat myös apua, jos haluat keskustella opinnoistasi.